Årskort Banan

2018-02-23

Kortet kan endast användas på våra schemalagda träningspass på Banan. Boka pass i bokningssystemet. Alla medlemmar ska godkänna AoTs medlemsregler. Läs mer under medlemsregler.