Månadskort, obundet

2018-04-17

Träningskortet som ger dig valmöjligheter!

Du har fri tillgång att träna så mycket du vill i vårt funktionella gym mellan 05.00 och 23.00. Alla våra schemalagda träningspass ingår i kortet, liksom Outdoor-banan på Stensund.

Kortet kostar 850 kr per månad och är obundet. Alla medlemmar förbinder sig att godkänna AoTs medlemsregler vid tecknande av årskort. Läs mer under fliken medlemsregler här på hemsidan.