Personlig Träning – 10 ggr

2018-02-23

Träning anpassad efter dina förutsättningar och mål

Individuellt upplagd träning tillsammans med våra personliga tränare.

Uteblivet besök debiteras med 700 kr. Om- eller avbokning ska ske 24 h före avsatt tid.