Guldkort

2019-01-13

Kom igång med din träning på allvar!

Träningskortet gäller för hela Art of Trainings verksamhet. Guldkortet innehåller Startpaket, analys och programuppdateringar av din träning, 12 månaders träning, 10 stycken möten/träning med din PT samt utvärdering av dina resultat och framsteg. Läs mer om Guldkortet här!

Kortet kostar 1655 kr per månad och är bundet i 12 mån från tecknande av avtalet. Alla medlemmar förbinder sig att godkänna AoTs medlemsregler vid tecknande av årskort. Läs mer under medlemsregler.