Träningskort

2018-02-23

Träningskortet som ger dig valmöjligheter!

Du har fri tillgång att träna så mycket du vill i vårt funktionella gym mellan 05.00 och 23.00. Alla våra schemalagda träningspass ingår i kortet, liksom Outdoor-banan på Stensund.

Kortet kostar 595 kr per månad. Kortet är bundet i 12 mån från tecknande av avtalet och har 3 månaders uppsägning efter bindningstiden. Alla medlemmar förbinder sig att godkänna AoTs medlemsregler vid tecknande av årskort. Läs mer under fliken medlemsregler här på hemsidan.