Kontakta oss

Maria Hedelin

Nutritionist
Docent inom epidemiologi
Studierektor vid Regionalt Cancercentrum Väst
Forskare verksam vid avd. för Onkologi, SA.
Lärande och undervisning, Göteborgs Universitet.

Maria Hedelin, Nutritionist/Docent:

Efter tekniskt gymnasium hamnade jag som elektronikingenjör på Scania, det var på den tiden när man fortfarande kunde se dioder med blotta ögat. Men efter några år insåg jag att elektronik inte var något för mig. Jazzbalett var på modet på den tiden, så självklart höll jag på med det, på sidan av gym och simträning. Mat var också ett av mina intressen, att experimentera fram nya rätter, dock med varierande resultat. Mer och mer började jag intressera mig för vad maten egentligen innehöll. Eftersom jag hade avslutat min karriär inom elektroniken började fundera på vad jag skulle bli när jag blev stor:

Kanske nåt med kemi och biologi, det var ju roligt?

Så jag ringde helt sonika till en SYO-konsulent på Stockholm Universitet. Jag berättade att jag var intresserad av mat och naturkunskap och konsulenten sa att då hade hon den perfekta utbildningen för mig – Nutritionist! Jag hade aldrig hört talas om att det fanns nutritionister, men jag på började utbildningen och blev själv en sådan.

Efter några småbarnsår och arbete började jag fundera på om inte forskning skulle vara roligt. Jag hade den stora turen att få en doktorandtjänst på Karolinska Institutet i ett projekt om kostens inverkan på prostatacancer. Insåg att jag hade hamnat rätt i livet och jag har sedan min disputation 2006 fortsatt med forskningen. Idag driver jag två projekt. I en av studierna tittar vi på om en viss kost kan minska tumörtillväxten hos män med prostatacancer och om detta påverkas av männens genetiska uppsättning. I det andra projektet tittar vi på om en viss kost kan minska biverkningarna efter strålning hos kvinnor med underlivscancer. Utöver forskningen undervisar jag i epidemiologi på forskarutbildningen vid Sahlgrenska Akademin.

Det finns ett stort intresse för kost i samhället, internet, tidningar och böcker översvämmas med alla möjliga olika kostråd och teorier, vilka sällan är baserade på vetenskap och fakta. Från och med hösten 2021 kommer jag att finnas på AoT för dig som vill sålla i denna djungel. Jag kommer att ha föreläsningar samt grupp och individuell kortrådgivning med inriktningen – den hållbara kroppen.

CV

Utbildning
 • 2019 – Docentur inom epidemiologi vid Sahlgrenska Akademin (SA).
 • 2010 – Kurs i HTA (Health Technology Assessment), SA.
 • 2009 – Forskarhandledningsutbildning, Karolinska Institutet
 • 2009 – Lärande och undervisning, en introduktion till högskolepedagogik, 5p, Göteborgs Universitet.
 • 2006 – Doktorsexamen inom epidemiologi vid Karolinska Institutet.
 • Titel: Dietary and genetic factors in the etiology of prostate cancer
 • 1997 – Filosofie magisterexamen med nutrition som huvudämne, Stockholms universitet. Påbyggnadskurser i bl a. samhällsnutrition, informationsstrategier, klinisk nutrition och mikrobiologi.
Arbetslivserfarenhet
 • 2011 – Forskare verksam vid avd. för Onkologi, SA.
 • Pågående klinisk studie: Can dietary phytoestrogens slow down prostate tumor proliferation? A randomized study (PRODICA).
 • Pågående klinisk studie: “The FIDURA-study – Intake of dietary fiber during pelvic radiotherapy
 • 2010 – Studierektor vid Regionalt Cancercentrum Väst för Forskarskolan Klinisk forskning med kliniskt epidemiologisk metodik. Utifrån en ide har jag utarbetat kursplaner, upparbetat logistik, planerat innehåll och schema samt kontrakterat externa föreläsare. Jag har det övergripande ansvaret för utbildningen och den pedagogiska planeringen. Jag tar fram studiematerial och examinationsunderlag samt att själv undervisar bl a. i epidemiologi/forsknings¬metodik.
 • 2008-2010 – Postdok vid avd. för Onkologi, enheten för Klinisk cancerepidemiologi, SA. Tjänst finansierad av Cancerfonden. Planering, genomförande och analys av en intervjustudie som syftade till att undersöka mäns inställning till att delta i en kostintervention. Handledning av intervjuare och projektkoordinator. Analys av fall-kontroll¬data. Publicering av vetenskapliga artiklar.
 • 2007 – Postdok, Samfundet Folkhälsan, Avd. för Genetisk epidemiologi, Helsingfors, Finland. Statistisk analys av kohortdata, publicering av vetenskapliga artiklar.
 • 2006 – Postdok, Inst. för Miljömedicin, Karolinska Institutet. Jag arbetade med att skriva etiska prövningsansökningar.
 • 2006 – Postdok, Inst. för Psykiatri, Uppsala Universitet. Statistisk analys av kohortdata, publicering av vetenskapliga artiklar. Under arbetet med denna studie fick jag utökad kunskap om levnadsvanor vid psykiatrisk sjukdom.
 • 2001-2006 – Doktorand vid Inst. Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet. Arbetat med planering, koordinering och insamling av data i en fallkontroll¬studie. Statistisk analys av fallkontrolldata, publicering av vetenskapliga artiklar.
 • 2000-2001 – Projektkoordinator Inst. Medicinsk epidemiologi, Karolinska Institutet. Komplettering av näringsdatabas
 • 1999 – Socialstyrelsen (Folkhälsoinstitutet), Projekt. Kartläggning och sammanställning av folkhälsoenkäter
 • 2009-2012 – Lärare i epidemiologi, Folkhälsovetarprogrammet, Göteborgs Universitet (ges 1 gång/år)
 • 2007-2010 – Kursledare för forskarutbildningskursen ”Grunder i Klinisk Forskning med Epidemiologisk Metodik”, 1,5 hp, Sahlgrenska Akademin (ges 1 gång/år)
 • 2007 – Lektor, Inst. för Kostvetenskap, Umeå Universitet.
 • Kursledare för “Dietary assessment–design concepts and measurement errors”, 5 hp, D-nivå
 • 1987-1998 – Lärare på gymnasie-, folkhögskole- och högstadienivå i näringslära och naturvetenskapliga ämnen.
0156-6787870707401858