Rehabpaket + Träningskort + Skräddarsy din träning

Vi har tagit fram detta nya och mer omfattande paket för dig utifrån de erfarenheter vi samlat på oss genom åren.

Det finns ofta ett glapp mellan sjukvård och träning. Sjukvårdens ansvar tar slut långt innan individen har fått tillräckligt med kunskap och support för att själv fortsätta med sin träning efter en skada/besvär/sjukdom.

I paketet så ingår det även ett träningskort på 12 månader som ger dig fri tillgång att träna så mycket du vill i vårt funktionella gym och alla våra schemalagda träningspass. 

I detta paket så slipper du betala vår startavgift på 995kr som tillkommer på våra träningskort samt att du får skräddarsy din träning för 1215kr billigare. Med detta kort så sparar du 2210kr jämfört med att köpa de olika paketen vid olika tillfällen!

Du betalar 895kr/månad i 15 månader. Därefter går kortet över till 595 kr/månad (Träningskortet). Kortet är bundet i 15 månader och har en uppsägningstid på 3 månader. 

Rehabpaket

Avancerad Medicinsk Träning.

Om du är motiverad och vill bedriva professionell rehabilitering med hänsyn till din diagnos/skada för att sedan gå vidare till ordinär träning behöver du veta hur du skall rehabilitera dig och i vilken ordning detta skall göras. Genom vårt Rehabpaket analyserar vi din hållning, rörlighet, stabilitet och styrka i flera plan. Vidare så kommer vi adressera din skada/diagnos specifikt för att rehabiliteringsprocessen skall ske med rätt förutsättningar på din nuvarande nivå. De metoder och verktyg vi använder baseras på gedigen vetenskaplig grund och stor beprövad erfarenhet. Undersökning/Analys och rehabiliteringsupplägg tas fram tillsammans med en Sjukgymnast med Specialistkompetens inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT).

Du får ett träningsprogram framtaget speciellt för dig utifrån analysen, specifikt för din skada/diagnos samt dina förutsättningar och målsättningar. Du får dessutom träna på alla våra pass och på egen hand under 12 veckor.

Steg 1. Första besöket: ca 90min. Vi har en genomgång där du beskriver din situation kring dina skador/diagnoser samt så gör vi en funktionsanalys samt undersökning med specifika funktionstester adresserat till specifik led/muskler/symptom. Dessa delar tillsammans är sedan grunden för det träningsprogram som tas fram speciellt för dig. Träningsprogrammet kommer stärka dina svaga sidor utifrån analysen men även riktas specifikt för din skada/diagnos.

Steg 2. Andra besöket: ca 60min. Vi går igenom ditt träningsupplägg som du ska arbeta med under de närmaste 12 veckorna. Detta inkluderar både hemträning och träning på AoT.

Steg 3+4. Du har under den närmaste 12 veckorna 2 individuella träningstillfällen á 45min med din sjukgymnast; här kommer förutom genomgång av din nuvarande rehabträning även korrigeringar av träningsprogrammet kommer att ske löpande vid behov. Utöver detta finns möjlighet att komma på ”personlig träning” passen. På personlig träningspassen finns vi tillgängliga för frågor och kan hjälpa till vid problem. Tiden ”personlig träning” är öppen för flera personer samtidigt.

Steg 5. Uppföljning, analys och utvärdering efter 12 veckor rehabiliteringsträning. Vid detta tillfälle kommer vi även på nytt utvärdera situationen kring dina skador/diagnoser. Samt skapa en plan för fortsatt träning.  

Skräddarsy din träning

Denna produkt är för dig som redan gått igenom något av våra träningspaket och önskar uppdatera ditt träningsprogram.

Efter avslutad rehabpaket finns det möjlighet att ytterligare utföra progression i din rehab. Din slutanalys från rehabpaketet lägger grunden för din progression i din rehab. Skulle det vara så att Sjukgymnasten bedömer att du är färdigrehabiliterad utför du din ”Skräddarsy din träning” tillsammans med vår tränare.

Steg 1 – Första besöket tar ca 2 timmar. En sammanställning av nuläget görs samt genomgång av ditt nya träningsprogram som vanligen pågår från 4-12 veckor.

Steg 2 -Efter överenskommen träningsperiod genomförs en uppföljning där vi utvärderar dina resultat genom en ny funktionsanalys samt undersökning av din skada/symptom. Önskar du uppgradera ditt program för de nästkommande 4-12 veckorna köper du ”skräddarsy din träning” igen. Denna process upprepas så många gånger som du vill ta din träning till nya höjder!

Köp ditt Rehabpaket + Träningskort + Skräddarsy din träning här!

Uteblivet besök debiteras med 700 kr. Om- eller avbokning ska ske 24 h före avsatt tid.