Banan

Ett härligt och utmanande utomhusgym

Längs banan finns ett antal stationer utplacerade. Det är t.ex. repbackar och klätternät för att klättra upp på bergen, stålräcken i träden som vi hänger och drar oss upp i och ett antal andra (fasta och mobila) hinder och utmaningar att ta sig över eller igenom.
Startplats: Parkeringen vid Stensunds Folkhögskola.
När: Året runt!