Kontakta oss

Främre korsbandsskada

2021-09-24

Symptom & orsak

Det främre korsbandet har som uppgift att ge stabilitet åt knät och förhindra att skenbenet glider för långt framåt. Främre korsbandsskador är idrottens största problem och trots omfattande forskning är många frågor olösta och är en mycket allvarlig skada. Runt 80 procent av dessa skador uppkommer vid icke-kontakt, exempelvis då idrottaren gör en snabb vändning eller vid landning efter ett hopp. Inte sällan skadas även andra strukturer samtidigt, såsom det inre ledbandet och menisken. Kvinnliga idrottare löper en högre risk att drabbas av en främre korsbandsskada än män. Orsaken är oklar, men kan bero på anatomiska skillnader. Skadan kan även ha sin uppkomst utanför idrotten, som av ett fall eller annan olycka.

Symptomen är likvärdiga som vid bakre korsbandsskada så som svullnad, smärta begränsad rörlighet men framförallt instabilitet.

Behandling & prognos

För att komma tillbaka till samma idrottsliga nivå som innan skadan krävs allt som oftast operation. Ställs dock inte krav på fullständig knästabilitet kan konservativ behandling räcka. Det viktiga för patienten oavsett om det blir operation eller ej så är den individuella rehabiliteringen och stöttningen under rehabiliteringen viktig dör full återhämtning.