Kontakta oss

Medlemsregler/ Köpvillkor

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Järna hälsoinsikt AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.
Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil.
Inga fysiska medlemskort/klippkort distribueras.

Minimiålder för tecknade av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. För att säkerhetsställa kvaliteten och skydda ungdomar under 18 år för felaktigt träning så krävs det att alla under 18 år bokar ett möte med en av våra tränare för att lägga upp en träningsplan.

2. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet
Järna hälsoinsikt AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Järna hälsoinsikt AB om han/hon ångrat sitt köp.
Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

3. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Järna hälsoinsikt AB. Det är alltid förbjudet att träna på AoT om man uppvisar minsta tecken på sjukdom. AoT förbehåller sig att avvisa personer som uppvisar symptom på sjukdom.

4. Avtalstid och uppsägning
Järna hälsoinsikt AB erbjuder medlemskap med uppsägningstid. Medlemskapet löper & har 3 månaders uppsägningstid från det datum medlemskapet sägs upp.

Uppsägningstiden är 3 månader och begäran skickas till info@artoftraining.se

Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK.


Månadsmedlemskap

  • Träningskort:                                     745 SEK/ månad

Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott.

Medlemskapet betalas i förskott (pengarna dras direkt ifrån kundens kort vid köp) och är giltigt tills samtliga klipp har förbrukats.

5. Prisändringar
Järna hälsoinsikt AB äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle.

6. Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.

7. Månadsvis betalning
Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift.
Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på Järna hälsoinsikt AB konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig Järna hälsoinsikt AB rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. Trivselregler och träningsföreskrifter
Identifikation skall kunna uppvisas för AoT,s personal varje gång kunden besöker AoT. Inloggning sker med appen i telefonen vid inpassering. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av AoT,s personal. Vikter och utrustning skall alltid torkas av och ställas tillbaka på sin plats efter användandet. Svett, magnesium och papper som hamnat på utrustning eller golv skall städas undan efter träning.

Man får inte spela högre musik än att det går att samtala i lokalen. Allt skräp läggs i anvisade papperskorgar. Kaffekoppar, vattenglas ställs på anvisad plats. Den tränande medlemmen ansvara på att fönster och dörrar är stänga samt att all belysning släcks efter avslutad träning om densamma är sist i lokalen efter avslutad träning.

Lämpliga träningskläder skall bäras vid träning samt rena inneskor. Inga skor som använts ute eller utomhusskor tillåts i lokalerna.

Medlem förbinder sig att fortlöpande underrätta AoT om missnöje kring rådande förhållanden, eller förslag till förändringar och förbättringar.

I lokalen får endast medlemmar och besökare till kliniken/gymmet vistas. Vill du som medlem ta med en vän för att provaträna hos AoT så behöver detta meddelas först till personalen på Aot. Skicka ett mail till info@artoftraining.se eller ring 0156-678787.

Kvarglömda persedlar sparas i max 10 dagar.

9. E-handel
För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.

10. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter
Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom ges med minst 30 dagar och vid 1 tillfälle under bindningstiden.

Giltiga intyg:
Sjukdom / skada: Läkarintyg.
Begäran om frysning av medlemskap skickas till info@artoftraining.se.

11. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta Järna hälsoinsikt AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
Järna hälsoinsikt AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

12. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Järna hälsoinsikt AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter. AoT ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

13. Praktiska ändringar
Järna hälsoinsikt AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via mail.

14. Kundregister i databas
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Järna hälsoinsikt AB behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund.

15. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Järna hälsoinsikt AB för överföring till denne.

16. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

17. Doping
Järna hälsoinsikt AB förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Järna hälsoinsikt AB. Ingen återbetalning sker.

18. Cookies
Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.