Kontakta oss

Frozen shoulder / frusen skuldra

2021-09-15

Symptom & orsak

Frusen skuldra betyder att ledkapseln i axeln är inflammerad och sitter fast. Tillståndet drabbar ca 3 % av befolkningen, och det är vanligast vid övre medelålder. Bakomliggande orsak kan vara en imobiliserad axel på grund av operation eller trauma. Dock ser man också fall av frusen skuldra utan någon känd utlösande bakgrund/faktor.

Frusen skuldra följer ett förlopp som löper över 3 stadier, som tillsammans kan vara upp mot 2 år.

Steg 1. Axeln blir gradvis mer smärtsam över några månader till ett halvår

Steg 2. Smärtan avtar, men stelheten är kvarstående, varar ca ett halvår

Steg 3. Rörligheten kommer tillbaka och full funktion i axeln förväntas efter ca ett halvår

Symptomen följer enligt de tre stadierna ovan. Självklart är det i första stadiet man bör söka hjälp.  Diagnos ställs på historiken och de kliniska fynden. När axelns kapsel blir inflammerad och krymper så att den hindrar axelleden, blir axeln stel. Ett kapsulärt mönster följer; axelleden blir framför allt stel i rörelserna utåtrotation och därefter inåtrotation. Har du en ond axel som är svår att lyfta, eller du har svårt att ta på dig skjortan, och problemet är tilltagande, kan det tyda på en frusen axel.

Många som tror att dom har en frusen skuldra, har det inte!

Vi ser att många som söker för en frusen skuldra och har en smärtande och stel axelled faktiskt inte har en äkta frusen skuldra.

Behandling & prognos

Man kan absolut ha en dålig rörlighet i axeln och känna av smärta, utan att det är en krympande kapsel med inflammation. Att ställa rätt diagnos är relativt enkelt, och har du inte en äkta frusen axel är prognosen oftast mycket god – du behöver inte ha ont och vara stel i 2 år. 

Om du däremot har en äkta frusen skuldra måste du förbereda dig på en tid med sämre funktion i din axel. Behandling och övningar kan hjälpa, prognosen är inte lika god som vid annan generell axelproblematik. Vid äkta frusen skuldra är det viktigt att du kommer till oss på regelbundna undersökningar och förebyggande behandling, vi kan då se när ledkapseln börjar återfå sin normala funktion och börjar läka. Det är i detta slutskede av läkningen av den frusna skuldran som du kan börja träna upp din axel på riktigt igen.