Kontakta oss

Höftimpingement

2021-09-24

Symptom & orsak

Höftimpingement

Höftimpingement är en åkomma som beskrivs som ett inklämningssyndrom i höftleden mellan höftens ledpanna (acetabulum) och lårbenshalsen (collum femoris). Åkomman är uppdelad i två delar. PINCER beskrivs som när pålagringar på ledpannan har etablerats medan CAM är när pålagringarna istället sitter i övergången mellan lårbenshalsen och lårbenshuvudet. Man kan också ha en kombination av dem båda. Orsaken till detta är något oklar men symptomen yttrar sig oftast hos personer med ökade krav på höften såsom idrottare. Teorier finns om att delar av åkomman etableras under tillväxtstadiet under puberteten. Besvären yttrar sig oftast som smärta och stelhet i ljumsken vid ökade styrke- och/eller rörlighetskrav på höften såsom vid kampsport, dans, styrketräning och lagidrotter såsom fotboll och hockey. Höftimpingements symtpm är en nypande smärta i ljumsken framförallt vid idrottande.

Behandling & prognos

Milda former av höftimpingement kan behandlas med konservativ behandling medan mer uttalade förändringar oftast behövs opereras. Viktigt vid rehabiliteringen är att bibehålla den rörlighet som finns i höften samt att öka muskelstyrkan i omkringliggande muskulatur. Sjukgymnasten hjälper dig med ditt rehabiliteringsprogram samt genom täta uppföljningar ser till att planen följs.