Kontakta oss

Höftplastik

2021-10-23

Symptom & orsak

Vid svåra fall av höftartros där rehabilitering under minst tre månader inte har fungerat är kirurgisk åtgärd aktuellt., då man genom operation byter ut de sjuka delarna i leden till en protes.

Den kirurgiska åtgärden syftar framförallt till smärtreduktion samt ökad livskvalitet i vardagen.

Behandling & prognos

Rehabilitering enligt vårdprogram för Höftplastik är aktuellt. Se gärna till att boka ett besök med fysioterapeuten innan din operationsdag för genomgång av rehabiliteringsperioden som startar bara timmar efter din operation.