Kontakta oss

Idrottsbråck/ Ljumskbesvär

2021-09-24

Symptom & orsak

Idrottsbråck/ Ljumskbesvär

Idrottsbråck, Sportsman’s hernia, Gilmore´s groin eller athletic pubalgia, kärt barn har många namn. Detta är en vanlig diagnos hos idrottare med långvariga ljumsksmärtor. Det har rapporterats att över 50 procent av idrottare som har haft ljumsksmärta i över 8 veckor hade idrottsbråck. Diagnosen refererar till ett spektrum av skador som involverar ljumskens flera delar i ljumskområdet. De vanligaste uppkomstteorierna grundar sig på överbelastningar och muskulära obalanser över bäckenet. Rörelser i höften och drag från muskulatur runt bäckenet kan resultera i en ökad stress i inguinalområdet vilket kan leda till ”upprivningar” i ljumskväggens fascior och muskler. Skadan och smärtan beror på en muskulär obalans där adduktorerna drar mot de relativt svaga nedre magmusklerna vilket skapar en ”reva” i vävnaden. Dragkraften från adduktorerna ökar ännu mer då de nedre extremiteterna är fixerade mot ett fast underlag. En annan teori till smärtan som uppstår vid idrottsbråck är att nervtrådar kläms. Idrottsbråck är vanligt i sporter som kräver upprepande rotationer och snabba riktningsförändringar i fart, exempelvis ishockey. Det typiska är att idrottaren upplever en smygande ensidig smärta över ljumsken vid aktivitet. Många beskriver dock också en plötsligt skärande känsla. Idrottaren kan även klaga på refererande smärtor på insidan av låret och till
könsorganen. Smärtan kan i vissa fall provoceras från snabba rörelser, hostning och nysning. Vid en klinisk undersökning noteras ofta en smärta lokalt över ljumskområdet. Smärtan kan ibland provoceras från en ”sit up” och vid hastigt ökat buktryck.

Djupt sittande ljumsksmärta och/eller lågt sittande magsmärta. Ökande smärta i samband med fysisk belastning som avlastas med hjälp av vila. Tryckömhet kring symfysen. Smärta vid höft, höftadduktiom och smärta vid sit-up.

Först och främst utför våra Naprapater en grundlig undersökning för att kunna ställa rätt diagnos. Ljumskbesvär kan orsakas av väldigt många olika strukturer och det kan vara flera delar som är påverkade samtidigt. Vid Sportsmen´s hernia använder vi initialt specifika manuella behandlingstekniker för att minska smärtan. Därefter lägger Naprapaten upp ett specifikt rehabiliteringsprogram som utökas progressivt över ett antal veckor. Ofta når vi ett bra utfall. Skulle rehabiliteringsträningen inte leda till smärtfrihet är en kirurgisk åtgärd motiverad.

Behandling & prognos

Ett långsiktigt rehabiliteringsprogram läggs fram som utökas progressivt över ett antal veckor. Hur lång tid rehabiliteringen tar beror på skadans omfattning och det krävs oftast ett nära samarbete mellan fysioterapeuten och patienten för att kunna fånga upp när avvikelser sker. Prognosen är oftast god om rehabiliteringsplanen följs. Skulle smärtan mot förmodan inte ge med sig ser vi till att en remiss skrivs till en ortoped som bedömer om en operativ åtgärd behöver utföras.