Kontakta oss

Impingement

2021-09-15

Symptom & orsak

Vanligaste stället för en impingement är i axeln, och den struktur som oftast smärtar är ett muskelfäste från muskeln supraspinatus, som går från övre del av skulderbladet och fäster in i överarmens övre del. Muskeln ”kläms” mellan överarmen och en del av skulderbladet som kallas acromion

Klassiska tecken som kan tyda på att det är en inklämning, är att det smärtar att lyfta armen över huvudet. Ofta är det mest problematiskt att lyfta armen utåt från sidan, och en så kallad smärtbåge (pinful arc) där det gör ont mellan 60 och 120 grader. Axelsmärtan kan gå ned i överarmens utsida, och muskelsvaghet uppstår. Vilka muskelfästen som är inklämda avgör vilka muskler som blir svika och därmed vilka rörelser du får problem att utföra. Impingement kan också bero på en inflammerad/svullen bursa (slemsäck) som sitter under acromion. Arbete med armarna ovan huvudet är en vanlig orsak till detta tillstånd. Snabba vridningar i axelledens ytterlägen eller att man ramlar och slår i axeln kan också orsaka impingement.

Behandling & prognos

Diagnos ställer vi med diagnostiskt ultraljud som utförs av vår sjukgymnast. Undersökningsfynden styr vilka behandlingstekniker som är lämpligast att använda för att skapa smärtfrihet. Vid fynd som vi inte kan behandla remitterar vi alltid till läkare för fortsatt utredning. Vid skador på senor i axelleden så krävs det att vi skapar ett rehabiliterings program för att träna upp dessa strukturer. Vid inflammerad bursa används stötvågsbehandling, akupunktur, ledbehandling, mjudelsbehandling mm. Prognosen varierar stort beroende på vilka strukturer som är involverade. Efter ett diagnostiskt ultraljud kan vi med större säkerhet beräkna prognosen för tillfrisknande.