Kontakta oss

Knäplastik

2021-10-23

Symptom & orsak

Vid svåra fall av knäartros där rehabilitering under minst tre månader inte har fungerat är kirurgisk åtgärd aktuellt.

Den kirurgiska åtgärden syftar framförallt till smärtreduktion samt ökad livskvalitet i vardagen.

Behandling & prognos

Rehabilitering enligt vårdprogram för Knäplastik är aktuellt. Se gärna till att boka ett besök med fysioterapeuten innan din operationsdag för genomgång av rehabiliteringsperioden som startar bara timmar efter din operation.