Kontakta oss

Nackspärr

2021-09-15

Symptom & orsak

Vid nackspärr får man en plötslig kramp i nackmusklerna. Man blir stel i nacken och det gör ont. Det är svårt att vrida på huvudet på grund av krampen och smärtan. Ofta uppkommer besvären efter att man har gjort en häftig rörelse med huvudet eller om man har råkat sova i en obekväm ställning. Det är också vanligt att nackspärr uppstår om man råkat sitta i drag. Ibland finns det inte någon särskild förklaring till varför man får nackspärr.

Det som vanligtvis händer när man får nackspärr är att det uppstår begränsad rörlighet i nackens leder, så kallade ”låsningar”. Detta sker alltid i kombination med muskulära spänningar eller ”triggerpunkter”.

Behandling & prognos

Eftersom nackspärr oftast är ett funktionellt överansträngningsbesvär så läggs stor vikt vid undersökning av hållning samt nackens och skuldrornas funktion. Efter en grundlig undersökning av nacken och skuldrorna behandlar vi initialt orsaken bakom besväret.

Vanligtvis består behandlingen av att minska stelheten i nacken genom justering av de leder som har en begränsad rörlighet. När ledernas rörlighet fungerar normalt kommer de överspända musklerna att slappna av och släppa på krampen. Prognosen vid nackspärr är god och oftast släpper krampen på några behandlingar.