Kontakta oss

Schlatter

2021-09-24

Symptom & orsak

Tillståndet är vanligt framför allt bland växande barn i 10-15-års åldern och orsakar smärta vid infästningen av knäskålssenan strax under knäskålen. Orsaken är en snabb tillväxt hos barnet, ofta i kombination med ett flitigt idrottsutövande. Då lårmuskulaturen spänns drar den i knäskålssenan, som då även drar i fästet. I kombination med att benet växer skapas en irritation i fästet då lårmuskulaturen upprepade gånger dras samman.

Behandling & prognos

Schlatters sjukdom brukar gå över av sig själv, men om den besvärar till den grad att aktivitetsnivån påverkas bör vård sökas. Man kan samtidigt börja med att minska på den explosiva belastningen (hopp och ruscher) under träningen och i övrigt i vardagen.

Rehabträning med övningar för fram- och baksida lår samt vadmuskulatur där belastningen successivt stegras rekommenderas.

Knäskydd vid Schlatter – så kallat Schlatterband, kan användas under träningen för att lindra besvären under utläkningsperioden.

Stötvågsbehandling har rapporterats vara en säker behandling med mycket gott resultat, men med låg nivå av vetenskaplig evidens, då få studier ännu är gjorda. Behandlingen kan ges 2-5 gånger med följande förslag på behandlingsdos: rESWT; 2000-2500 impulser, 3.5 bar.

.