Kontakta oss

Sjukgymnastik/Fysioterapi

Vad är en sjukgymnast/fysioterapeut?

En sjukgymnast/fysioterapeut förebygger, utreder och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. Sjukgymnastiken har flera inriktningar, varav Mariéll är specialist inom ortopedisk manuell terapi (OMT), rehabilitering och diagnostisk med diagnostiskt ultraljud.

OMT

OMT är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet. Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning. OMT anpassas till varje enskild patient utifrån en biopsyosocial modell samt omfattas och driva av aktuell vetenskap och klinik beprövad erfarenhet.

Undersökning

I en undersökning utförd av en OMT-fysioterapeut ingår en omfattande anamnes (patientens egen berättelse av sina besvär) samt undersökning utifrån en patientcentrerad modell. En mängd fysiska undersökningsverktyg finns att tillgå, där smärtreduktion, avlastningstester och specifikt riktade rörelsetester ingår. Bedömning görs av en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, där hänsyn tas till eventuell påverkan av psykosociala faktorer. Detta är en viktig del i det kliniska resonemanget som i högsta grad syr behandlingsupplägget. I bedömningen tas också hänsyn till ett omfattande antal differentialdiagnoser, som eventuellt leder till kompletterande undersökningar.

Behandling

Behandling planeras i samråd med patienten där konkreta del- och slutmål sätts upp. Behandlingen baseras på individens förutsättningar och kan vara smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande. Metoder som används är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, avspänning, tejpning, mjukdelsbehandling av muskler och fascia/bindväv samt behandling av det perifera nervsystemet. I det akuta skedet kan åtgärderna vara mer specifikt inriktade på enskild led eller symptomgivande struktur. Ofta kompletteras de manuella behandlingen med individuell funktionsträning och/eller styrketräning, som inte sällan ökar i omfattning efter det akuta skedet. Det kliniska resonemanget fortgår under behandlingsperioden och skapar en bra förutsättning för att anpassa behandlingen till varje enskild patient. Under ett besök hos en OMT-fysioterapeut undervisas alltid patienten om den troliga orsaken till besvären. Detta syftar till att öka patientens kunskap om sina besvär. Ökad kunskap leder till en ökad känsla av kontroll, vilket i sin tur innebär minskad oro och en minskad smärtupplevelse. Patienten undervisas i, och uppmuntras till egenaktivitet för att förhindra återfall. Det huvudsakliga målet med behandlingen är att lindra smärta och att optimera en persons funktionstillstånd.

Rehabilitering

Rehabiliteringsträningen planeras i samråd med patienten men den kliniska undersökningen tillsammans med behandlingen ligger till grund för hur rehabiliteringsplanen ser ut. Utifrån ev skada eller smärttillstånd läggs ett individuellt anpassat träningsprogram fram som kommer att guida dig genom hela rehabiliteringsprocessen för att kunna nå dina och sjukgymnastens mål och förväntningar utifrån din skada/smärttillstånd.

Diagnostiskt ultraljud

Ultraljudsundersökning (UL) är en radiologisk undersökningsmetod som använder ultraljud för att skapa två-, tre- eller fyrdimensionella bilder av en vävnad. Metoden används vid undersökning av såväl muskler, ligament, senor och även i viss utsträckning skelett men också blodkärl, livmoder och urinblåsa.

Andra begrepp som används för undersökning med ultraljud är ultraljudscanning, MSK UL (muskuloskeletalt ultraljud), ultraljudsdiagnostik och diagnostiskt ultraljud.

Ultraljud har många fördelar över andra radiologiska undersökningar genom att det ger en realtids bild av den undersökta strukturen. Detta innebär att undersökaren kan arbeta aktivt med patienten och utföra rörelser samtidigt som en bild projiceras. UL är i förhållande till motsvarigheten MRT billig och smidigare att använda då själva apparaten är liten och nätt i jämförelse. UL används ofta som komplement till slätröntgen.

Följande strukturer lämpar sig för ultraljudsundersökning:

  • Muskler
  • Muskelsenor
  • Nerver
  • Ligament
  • Ledkapslar
  • Skelett
  • Brosk
  • Invärtes organ
  • Blodkärl

Ultraljud används däremot sällan för att undersöka ryggraden där MRT (magnetkamera) ofta utgör ett bättre alternativ.