Kontakta oss

Rehab/Idrottsmedicin

Undersökning

I en undersökning utförd av en naprapat ingår en omfattande anamnes (patientens egen berättelse av sina besvär) samt undersökning utifrån en patientcentrerad modell. En mängd fysiska undersökningsverktyg finns att tillgå, där smärtreduktion, avlastningstester och specifikt riktade rörelsetester ingår. Bedömning görs av en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, där hänsyn tas till eventuell påverkan av psykosociala faktorer. Detta är en viktig del i det kliniska resonemanget som i högsta grad syr behandlingsupplägget. I bedömningen tas också hänsyn till ett omfattande antal differentialdiagnoser, som eventuellt leder till kompletterande undersökningar.

Behandling

Behandling planeras i samråd med patienten där konkreta del- och slutmål sätts upp. Behandlingen baseras på individens förutsättningar och kan vara smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande. Metoder som används är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, avspänning, tejpning, mjukdelsbehandling av muskler och fascia/bindväv samt behandling av det perifera nervsystemet. I det akuta skedet kan åtgärderna vara mer specifikt inriktade på enskild led eller symptomgivande struktur. Ofta kompletteras de manuella behandlingen med individuell funktionsträning och/eller styrketräning, som inte sällan ökar i omfattning efter det akuta skedet. Det kliniska resonemanget fortgår under behandlingsperioden och skapar en bra förutsättning för att anpassa behandlingen till varje enskild patient. Under ett besök hos en naprapat undervisas alltid patienten om den troliga orsaken till besvären. Detta syftar till att öka patientens kunskap om sina besvär. Ökad kunskap leder till en ökad känsla av kontroll, vilket i sin tur innebär minskad oro och en minskad smärtupplevelse. Patienten undervisas i, och uppmuntras till egenaktivitet för att förhindra återfall. Det huvudsakliga målet med behandlingen är att lindra smärta och att optimera en persons funktionstillstånd.

Rehabilitering

Rehabiliteringsprocessen utgår från den kliniska undersökningen. I samråd med dig, naprapaten och våra personliga tränare lägger vi tillsammans upp en plan för din återgång och även din fortsättning för hållbarhet.

Utifrån eventuell skada eller smärttillstånd läggs ett individuellt anpassat träningsprogram fram som kommer att guida dig genom hela rehabiliteringsprocessen för att kunna nå dina mål och förväntningar utifrån din skada/smärttillstånd.