Kontakta oss

Beteendevetare

Vad är en Hälsoutvecklare/Beteendevetare?

Som hälsoutvecklare och beteendevetare jobbar du brett med hälsa och det sociala samspelet på individ-,grupp- och organisationsnivå.
Du ger stöd och verktyg för den livsstils- och beteendeförändring som är aktuell. Förhållningssättet är salutogent vilket innebär att fokus ligger på vad som fungerar och var resurserna finns för att må bra och ha en bra kapacitet oavsett utgångsläge. Bakgrunden i utbildning finns inom hälsovetenskapliga och beteendevetenskapliga området.

När ska du kontakta Hälsoutvecklare/beteendevetare?

När du behöver stöd i en livsstilsförändring eller beteendeförändring för att må bra och ha ett så gott välbefinnande och kapacitet som möjligt.  När du har allmänt bristande motivation och energi till att göra sådant som du behöver och egentligen vill, när du har svårt att få till balansen mellan arbete och privatliv eller bara har behov av att sortera tankar och känslor tillsammans med en oberoende professionell person med tystnadsplikt.

Kartläggning och målsättning

Vi kartlägger din situation i privatlivet, arbetslivet samt dina hälsovanor och mående i samtal och med etablerade verktyg.

Vår process

Steg 1

Anmäl ditt intresse och beskriv kort vad du vill ha hjälp med genom att fylla i formuläret, därefter kontaktar vi dig och bokar in ett första möte. Du kan också ta kontakt med någon av vår personal på Art of Training. Som exempel kan det handla om; stress, livsstilsförändring, sömn, beteendeförändring, krisreaktion, balans arbete/privatliv, självkänsla/självförtroende.

Steg 2

Vi träffas för ett första förutsättningslöst samtal där vi kartlägger vad som känns utmanande eller tungt i ditt liv just nu.

Vi tar gemensamt fram en målsättning att fokusera på och sträva emot för att du ska må så bra som möjligt både mentalt, fysiskt och socialt. Efter det identifierar vi vilken typ av inriktning och upplägg som passar just dig bäst utefter dina behov och önskemål.

Steg 3

Oavsett målsättning och inriktning jobbar vi processbaserat vilket innebär att du kommer vara aktiv och delaktig i ditt förändringsarbete både under våra träffar samt med mindre hemuppgifter mellan tillfällena, som vi följer upp och anpassar längs vägen.

Sammanfattning och process

Vad du än har på hjärtat eller vad som än spökar i din hjärna; prata om det! Ju förr desto bättre. Inget är för litet eller för stort för att beröras.

Vi jobbar med ett icke dömande och tillitsfullt förhållningssätt och använder oss av väl etablerade metoder som MI (Motivational interview), Mindfulness, ACT,(Acceptance and commitment training) och Neuroledarskap. Varje tillfälle är en timme och innehåller vanligtvis en kombination av samtal, teori kring hälsa, mentala strategier, konkreta verktyg och praktiska övningar.

Du kommer att få individuellt anpassade uppgifter att jobba med/träna på, men vi tänker långsiktigt och hållbart och du gör bara så gott du förmår, det räcker så.

Samtalen är sekretessbelagda.

Step 1 of 5