Kontakta oss

Art of Training Metoden

Vår metod

Genom systematisering, kartläggning och inhämtande av kunskap inom vetenskapen har vi skapat Art of Training metoden.

Vi arbetar multimodalt med naprapati, sjukgymnastik, rehabilitering, träning, beteendeterapi, kost/nutrition, massage, analys och träningsdesign med syfte att minska smärta och återställa kroppens naturliga funktioner. Vår klinik och träningsanläggning ligger till i Trosa, Vagnhärad.

De flesta som kommer till oss för hjälp befinner sig oftast i en akut fas med smärta eller nedsatt funktion och vill ha hjälp med att bli smärtfria och kunna fungera på ett normalt sätt. Vi kallar det att befinna sig i ”den svaga länken”. Det är i den svaga länken som smärta/skada eller nedsatt funktion uppstår. Vårt mål är att identifiera denna länk och behandla så att normal funktion uppstår samt att smärta försvinner. Målet är att komma till ”den hållbara kroppen”. En kropp som håller och fungerar för de påfrestningar vi vill utsätta den för och de krav som vårt arbete, hobbys eller idrott ställer på oss.

Steg 1: Akut behandling

Naprapat och sjukgymnast

Behandling är ett första steg för att skapa rätt förutsättningar för att din kropp ska fungera på ett optimalt sätt. Vår Leg. naprapat och Leg. sjukgymnast är de som arbetar med akut omhändertagande.

När den inledande behandlingen är avslutad, det vill säga att patienten blivit fri från smärta, skador är åtgärdade och kroppen börjar fungera på ett normalt sätt är det dags att gå vidare till steg 2.

Steg 2: Uppbyggande träning/rehabilitering

Sjukgymnast och Elittränare

För att minimera risken att hamna i återfall av dina tidigare besvär är det av största vikt att vi skapar ett träningsprogram som är individuellt framtaget för att adressera just dina svaga länkar.

Vi analyserar din hållning, rörlighet, stabilitet och styrka i flera plan, denna kartläggning hjälper oss att hitta dina svaga länkar i kroppen, obalanser mellan olika kroppsdelar, svagheter och nedsatt rörlighet. De fynd vi hittar ligger till grund för hur vi skapar ditt individuella träningsprogram eller rehabilitering.

De som arbetar med detta hos oss är vår sjukgymnast och våra utbildade elittränare.

Beteendevetare

En del personer behöver också hjälp med att skapa beteendeförändringar i sitt liv. Det kan gälla hur ska jag få in träning i min vardag, hur ska jag hantera de krav som ställs på mig i mitt arbete eller att minska stress i livet. Då kan vår beteendevetare hjälpa dig.

Nutritionist

För vissa är kosten ett stort problem, vad ska jag äta för att uppnå mina mål, hur mycket eller hur lite mat behöver jag för att må bra? Om jag vill gå ner i vikt, är det bra att banta eller att fasta? Frågorna kan vara många och svåra. Här kan vår näringsfysiolog hjälpa dig.

Steg 3: Förebyggande behandling och träning

Precis som vi lämnar vår bil på regelbunden service så det viktigt att du också sköter om din kropp genom att med vissa intervaller går till din naprapat för att justera din rygg så att den fungerar på ett optimalt sätt, går till din sjukgymnast för fortsatt hjälp med din träning/rehabilitering, går till din massör för regelbunden massage så att dina muskler fungerar på ett normalt sätt, går till din elittränare för att med vissa intervaller uppgradera ditt träningsprogram. Gör du detta för dig själv så garanterar vi att du kommer att minimera risken att få framtida besvär, må mycket bättre och få en hållbar kropp som klarar av de påfrestningar och de krav som ditt liv ställer på den.

En djupdykning i vår process

Skilj på smärta & skada!

En skada uppstår först när vi har fått en vävnadsskada.

Det kan vara att vi stukar en fot med trasiga ledband som följd, att vi bryter ett ben som måste läka ihop, en muskel som brister av överbelastning och en rad andra skador som uppstår av olika orsaker. När detta händer söker vi vanligtvis hjälp på en akutmottagning eller vid mindre smärtsamma skador så söker man direkt till oss.

Att ställa rätt diagnos och ordinera rätt omhändertagande är såklart A och O. Vid skada så gäller nästan alltid att skadan måste få tid att läka innan annan behandling kan sättas in.

Smärta får vanligtvis utan att något i kroppen har gått sönder! Smärta kan uppstå efter ett dåligt lyft av tunga saker utan att något i din kropp har gått sönder.

Mycket viktigt att tänka på och handla rätt när vi upplever smärta. Det är vanligt att vi får höra när någon har ett ryggskott (jag har skadat min rygg så nu måste jag låta det läka innan jag kan komma på behandling).

Tänk inte och agera inte på detta sätt. Det tar alltid längre tid om du agerar så.

Vid smärttillstånd ska du alltid söka vård i tid. På detta sätt kommer du snabbare tillbaka till ett smärtfritt liv.

Rehabilitering

Vid skada så är det vanligt att vi påbörjar rehabiliteringen parallellt med pågående behandling för att snabba på läkningen av skadan.

Vi arbetar med rehabilitering vid skada, stärka dina svaga länkar i kroppen. Pre operativt, många behöver träna upp sig före en planerad operation för att dels kunna genomgå den planerade operationen och för att underlätta återgång till arbete efter genomförd operation. Post operativt, rehabilitering efter genomförd operation för att träna upp den opererade kroppsdelen till normal funktion igen.

Analys & träningsdesign

När vi analyserar och bygger träningsprogram för att stärka dina svaga länkar så arbetar vi med följande steg.

Rörlighet

Försämrad rörlighet leder till att vår kropp konstant får arbeta i ett kompensatoriskt läge med överspända muskler vilket oftast leder till försämrade kroppsfunktioner med smärta som följd. Att kartlägga din rörlighet ligger som grund för att skapa det optimala träningsprogrammet för just dig. Syftet är att förlänga förkortade muskler, möjliggöra normala rörelser, få balans i kroppen och förbättra din kroppshållning.

Anatomisk adaptation

Anatomisk adaptation är tillvänjning och träning av muskelfästen och nervsystem. Muskelfästena behöver stärkas för att förberedas inför senare tyngre träning. Träning av nervsystemet innebär att kroppen lär sig att utnyttja de muskler den redan har och lära kroppen att aktivera rätt muskel i rätt ordning. Generellt gäller att det under de 6 – 8 första veckorna av din träning blir du starkare av att du tränar ditt nervsystem. Den anatomiska adaptationen stabiliserar kroppen och stärker dina svaga länkar.

Bålkontroll

Vi lägger stor vikt vid att träna upp det vi kallar ”den centrala kontrollzonen”, vilket omfattar bäckenbottenmuskulaturen, diafragman, de djupa ryggmusklerna samt de djupa magmusklerna. Om detta system inte kan koppla på i rätt ordning så får en kropp som lätt går sönder och lätt upplever smärta. Syftet med denna träning är att skydda ryggraden, skydda våra inre organ och det ligger som grund för alla kroppens rörelser.

Funktionell träning

Vi tittar på vilken kravprofil som din Vardag/fritid, yrke och idrott ställer på dig. Utifrån de krav som ditt liv ställer på dina funktioner bygger vi ett skräddarsytt träningsprogram som passar dig i framtiden.

Träning sker i kroppens alla 3 plan, sagitalplan, frontalplan och rotation. De som ”bara” tränar i maskiner och inte tränar med fria vikter såsom hantlar, skivstång, mm, kommer bara att träna i ett plan vilket leder till en kropp som inte kan hantera de krafter som våra liv ställer på oss och får du ett mycket sämre resultat av den tid man lägger ner på sin träning.

Träningsvariabler

Vi kommer att lära dig hur din träning sker på det mest effektiva sättet. Vi pratar då om Set, hur många gånger du ska träna en övning, vanligtvis 2 till 4 set per övning. Repetitioner, hur många gånger du lyfter i ett set, vanligen mellan 8 – 12 repetitioner i en övning. Tempo är hur snabbt du lyfter och sänker en vikt. När man börjar sin träning så arbetar man oftast med ett tempo på 2121, lyft under 2 sekunder, stanna i slutläget 1 sekund, sänk vikten under 2 sekunder och stanna i ytterläget under 1 sekund. Intensitet är den belastning du tränar med. Att träna med rätt belastning är väldigt viktigt och det hjälper vi dig med. Vila. Efter varje avslutat set så behöver vårt nervsystem vila för att kunna koppla på dina muskler på ett effektivt sätt. Den vila som oftast krävs är 90 sekunder mellan varje utfört set.

Att du lär dig set, repetitioner, tempo, intensitet och vila mellan seten gör att du snabbt tränar bort dina svaga länkar och bygger den hållbara kroppen.

If you fail to plan – you plan to fail!

Vi skapar en heltäckande plan tillsammans med dig. Du tränar enligt planen. Vi dokumenterar och utvärderar dina framsteg. Planen måste vara realistisk och ändå utmanande samt ha en tidsram.

Välkommen till Art of Training i Trosa, Vagnhärad!